Farewell My Concubine

Farewell My Concubine

Abandoned by his prostitute mother in 1920, Douzi was raised by a theater troupe. There he meets Shitou and over the following years the two develop an act entitled "Farewell My Concubine" that brings them fame and fortune. When Shitou marries Juxian, Doutzi becomes jealous, the beginnings of the acting duo's explosive breakup and tragic fall take root.

TitleFarewell My Concubine
Original Title霸王别姬
Release DateSeptember 16th, 1993
GenreDrama
Runtime
DirectorChen Kaige
WritersLilian Lee, Lu Wei
Production CompaniesMaverick Picture Company, Beijing Film Studio, China Film Co-Production Corporation
Production CountriesChina, Hong Kong
Plot Keywordsgay, china, society, woman between two men, best friend, beijing
Leslie Cheung
Leslie Cheung
Ching Dau Ji (Cheng Dieyi)
Gong Li
Gong Li
Guk Sin (Juxian)
Zhang Fengyi
Zhang Fengyi
Duen Siu Lau (Duan Xiaolou)
Jiang Wenli
Jiang Wenli
Yan Hong/Siu Dau Ji's mother
Ge You
Ge You
Master Yuan Si Qing
Lu Qi
Lu Qi
Master Guan
Ying Da
Ying Da
Manager
Ba wang bie ji
再见,我的妾
Farewell to My Concubine
패왕별희
May 20th, 1993
September 16th, 1993
December 24th, 1993
October 26th, 1993
February 11th, 1994